Niemieckie związki zawodowe od miesięcy biją na alarm w stosunku z prawdziwym otwarciem granic ponieważ więc czego sprawdzili w kraju 2008 czyli wdrożenie zasad Schengen dotyczyło tylko kierowania się obywateli w celach raczej turystycznych. Teraz ranga tych odmian jest bardzo większa. Następuje wolność kierowania się w szukaniu i pracowaniu pracy. Pod tym względem 1 maja 2011 będzie przełomowy w historiach finansowych a oraz w konsekwencji politycznych między Polską oraz Niemcami. To zdają się rozumieć także niemieckie związki zawodowe, które zapewniają, że napływ niewykształconej, taniej siły roboczej ze wschodniej Europy przyczyni się do obniżenia płac. Ich daniem, tylko przedstawienie w Niemczech jednolitej płacy minimalnej może zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji nisko opłacanych pracowników w budownictwie i rolnictwie. W Polsce taka płaca minimalna obowiązuje wszystkie branże od dziesięcioleci i otwiera się już na etapie 1317 zł brutto czyli około 337 euro. Ciężko będzie w Niemczech związkowcom na określenia takiej samej płacy minimalnej i każda wyższa opłata będzie szczególnie atrakcyjna dla polskiego bezrobotnego.

PENTAX Image

Silna, niemiecka gospodarka w obliczu starzejącego się społeczeństwa musi dokładnie działać na rosnące niedobory w kadrze pracowniczej większości firm. Przedsiębiorstwa zgłaszają zapotrzebowanie przede wszystkim na wykwalifikowanych pracowników technicznych, m.in.: mechatroników, elektryków oraz inżynierów budowlanych. Architekci, informatycy, bądź specjalisty to kapitał, którego brakuje nie dopiero w Polsce, lecz też w Niemczech. Według Małgorzaty Reinicke, doradcy EURES z Niemiec, błędy w personelu odczuwalne są też w sferze gastronomicznej. Konieczni są kucharze, piekarze i kelnerzy. Reinicke twierdzi, iż propozycje będą utrzymywane nie ale do Polaków, ale też do przedstawicieli innych państw. Jednak bez podstawowej wiedze języka nie jest szans na odpowiednią pozycję – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, dyrektor WUP. Jeżeli dana osoba decyduje w perspektywie pracować w Niemczech, już dziś powinna rozpocząć znajomość języka niemieckiego, gdyż warto mieć, że w wielu ofertach pojawia się on jak warunek odpowiedni do zrealizowania (tzw. kryterium sztywne). Fizjoterapeuta znający językiem niemieckiemu może mieć na zdecydowanie większe wpływy w Niemczech, niż ten, grający w Polsce na tym jednym miejscu.