Detlon oferuje oprogramowanie dla transportu.

Usługi transportowe są podstawowym elementem prosperowania praktycznie każdej działalności, jednak my jako prowadzący firmę, rzadko jesteśmy w stanie kontrolować aspekt logiczno-transportowego osobiście. Warto dodać, że tego typu kontrola w firmie jest zgodna z obowiązującym prawem, jakie gwarantuje ochronę interesów prywatnych oraz państwowych marek, ale także odpowiada za bezpieczeństwo pracowników firm.Sporządzone bardzo dużo systemów służących do ewidencji pracowników, jednak każdy z nich ma na celu nie tylko obliczanie czasu pracy kierowców, ale również monitorowanie całego procesu logistycznego w tym użytkowanie pojazdów, ich dostępność, lub też zużycie paliwa.Poczynania te,przede wszystkim opierają się na na sczytywaniu danych z kart kierowcy przynajmniej raz na niespełna 30 dni bądź w wyjątkowych przypadkach częściej. System ten jest bardzo ważny, w przypadku gdy chodzi o sporządzanie rozkładu i rozliczania czasu pracy kierowców. Daje sposobność stworzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym godziny rozpoczynania i kończenia pracy mogą ulec zmianie, a mimo ponownego zainicjowania etatu w tej samej dobie, nadgodziny nie są naliczane.Arcyważną rzeczą w organizacji jest harmonogram jak również oprogramowanie dla transportu. Dzięki harmonizacji pracy kierowców jesteśmy w stanie oszacować potencjalny czas potrzebny do finalizacji zamówienia, obejmujący część przebytych kilometrów oraz czas przeznaczony na wytchnienie. Należy pamiętać jednakże o tym, że plan i czas pracy kierowców musi być zgodny z normami respektowanymi normami na terenie naszego kraju oraz w Europie. Przykładowo dobowy okres jazdy między dwoma dniami odpoczynku nie może przekraczać niż 9 godzin. Przestrzegając te przepisy, mamy prawie pełne przekonanie skutecznej pracy, w efekcie dodatkowo wartościowych interesów.

ewidencja i rozkład czasu pracy kierowców